Portfolio.com.pl

Stwórz portfolio, które zaprezentujesz pracodawcy.

Różne zawody specyfikują się różnymi rekrutacjami. Postanowiliśmy wyciągnąć rękę także do użytkowników, którzy muszą zaprezentować nie tylko CV, ale także swoją twórczość. 

Zadaniem serwisu jest wsparcie dla portalu praca.net. Główną funkcją serwisu jest możliwość stworzenia przez użytkownika indywidualnego portfolio na podstawie zaimportowanych zdjęć oraz filmów. Import filmów jest dostępny z serwisu zewnętrznego youtube.com. Usługi w portalu będą świadczone nieodpłatnie.

FUNKCJONALNOŚĆ

  • darmowe portfolio,
  • eksport do Praca.net.