Portal aukcyjny. Licytacje od kwot wywoławczych, cen minimalnych lub kup teraz.

Zadaniem serwisu jest publikowanie aukcji przeprowadzanej za pośrednictwem Internetu. Punktem wyjścia jest zwykle cena wywoławcza, od której zaczyna się licytacja. Potencjalni nabywcy licytują coraz wyższą cenę za oferowany towar. Zakupu dokonuje użytkownik, który w ramach licytacji zaproponuje najwyższą cenę. Klasyczny przypadek aukcji internetowej odpowiada aukcjom prowadzonym w tradycyjny sposób. W aukcji takiej licytowany jest pojedynczy przedmiot lub zestaw przedmiotów. Aukcję wygrywa osoba, która zgłosi najwyższą cenę – pod warunkiem, że jest wyższa lub równa cenie wywoławczej lub cenie minimalnej. Serwis generuje przychody na pobieraniu opłat za wystawianie ogłoszeń oraz za usługi dodatkowe, polegające na promowaniu publikowanych ofert. Eaukcje.pl kierują ofertę do użytkowników indywidualnych oraz firm.

FUNKCJONALNOŚĆ

  • cena wywoławcza,
  • cena minimalna (widoczna lub nie),
  • cena kup teraz,
  • ogłoszenia mogą zawierać zestawy.