Polskanauka.pl

Dostęp do zasobów polskiej nauki.

Zadaniem serwisu jest udzielenie dostępu do zasobów polskiej nauki w postaci opracowań naukowych. Serwis Polskanauka.pl usystematyzowuje zasoby polskiej nauki. Wiedza w postaci opracowań naukowych będzie dostępna dla użytkownika, a dzięki takiemu formatowi wygodna do przyswajania. Josef Albers powiedział: ,,Prawdziwa nauka polega na zadawaniu odpowiednich pytań, aniżeli na dawaniu odpowiedzi”, kierując się tą myślą, udostępniliśmy także opcję kontaktu z autorami opracowań oraz mentoringu z danych dziedzin nauk.

FUNKCJONALNOŚĆ

  • zamieszczanie opracowań naukowych,
  • pisanie artykułów tematycznych,
  • prezentacja dorobku naukowego,
  • lista konferencji,
  • lista punktowanych czasopism,
  • wyświetlanie liczby cytowań.